STYLE
Together We are Rainbow
Together We are Rainbow
เก็บตกหัวข้อที่น่าสนใจในงาน IDAHOT 2017

เสร็จสิ้นและปิดฉากกันอย่างสวยงามไปแล้วสำหรับงาน วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ หรือ IDAHOT ประจำปี 2017 ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา แน่นอนว่านี่เป็นวาระที่มีความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงจะเป็นปีที่สามของการจัดงานของประเทศไทย หากแต่ยังเป็นครั้งที่ต่อยอดการรวมพลังของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ออกมาแสดงจุดยืน และประกาศเจตนารมณ์อันชัดเจนในแนวทางที่จะส่งเสริมความเสมอภาค และการตระหนักรู้ถึงสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นเพศสภาพใด

และสำหรับใครที่พลาดการร่วมงานในปีนี้ 247 City Magazine จะขอทำการ Round-Up สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งวันของการร่วมมือแห่งครอบครัวสีรุ้งในครั้งนี้

 

เปิดงานครั้งใหม่ เพื่อระลึกถึงความสำคัญที่จะไม่ถูกลืม

เริ่มงานสัมมนา เวทีอภิปรายในห้อง Multi-Function Room ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ด้วยปาฐกถาเปิดงานจากผู้ทรงเกียรติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิ LGBTI ทั้งคุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชน ที่มาร่วมกล่าวถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในภาพรวม, เอกอัครราชฑูตประจำโปรตุเกสคุณ Francisco Vaz Patto ที่ตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือร่วมใจ การเปิดเผย และยอมรับในอัตลักษณ์ของตนเอง และ คุณ Ulrich Zachau ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ร่วมปิดปาฐกถาด้วยวาทะที่กินใจ และร่วมชักชวนผู้ร่วมประชุมให้มาถ่ายภาพร่วมกัน เป็นการเปิดงานที่ไม่เพียงแต่กระตุ้นความน่าสนใจ แต่ยังเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาสัมผัสกับแง่มุมที่หลากหลายของกลุ่มคน LGBTI ไปด้วยกันอย่างอบอุ่นยิ่ง

 

สิทธิพื้นฐานครอบครัว เรื่องใกล้ตัวที่ไม่แต่เฉพาะ LGBTI

เสร็จสิ้นจากปาฐกถาเปิดงาน ทางผู้จัดไม่รอช้าที่จะเร่งเครื่อง เพื่อนำไปสู่เวทีอภิปรายในหัวข้อพิเศษ ‘สิทธิและคุณภาพชีวิตครอบครัว LGBTI’ โดยมี คุณ Nicholas Booth จาก UNDP เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งสปีคเกอร์ท่านแรกอย่าง Clifton Cortez ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน SOGI แห่งธนาคารโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางเพศ ก็ขึ้นกล่าวเปิดเวทีพร้อมอธิบายถึงความสำคัญของวัน IDAHOT 2017 พร้อมกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน และผู้เชี่ยวชาญอิสระแห่งองค์การสหประชาชาติ ที่แม้จะไม่สามารถมาร่วมอภิปราย แต่ก็ฝากข้อความผ่านบันทึกไฟล์วิดีโอถึงหัวใจหลักที่ต้องเน้นย้ำ ในด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศไว้ได้อย่างน่าสนใจคือ

                -วิถีและอัตรลักษณ์ทางเพศต้องกว้างขวางมากขึ้น

                -นิยามของสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวต้องกว้างขึ้น

                -สิทธิเด็กในเพศวิถีที่หลากหลายต้องกว้างขวางมากขึ้น

นอกเหนือจากนี้ คุณ Cortez ยังได้เสริมจากที่อาจารย์วิทิตกล่าวเอาไว้ ถึงการกำหนดและบังคับใช้ข้อกฎหมายเพื่อสิทธิเด็ก สตรี และกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่จะต้องมีการปรับให้มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้ในทางปฏิบัติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งคุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ จากกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมผลักดันพระราชบัญญัตด้านเพศสภาพ ก็ได้มาร่วมตอบข้อสงสัย และอธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ที่กำลังเดินหน้าไปจากความพยายามดังกล่าว

นอกเหนือจากนี้ ยังมีตัวแทนจากบริษัทกรุงไทย-แอ็กซ่า ที่มากล่าวถึงการจัดตั้งแผนก Diversity-Inclusion ที่ร่วมผลักดันความคุ้มครองและสิทธิให้แก่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยไม่ได้เป็นเพียงแค่ในเชิงธุรกิจ หากแต่รวมถึงการกำหนดฐานคิดในเชิงนโยบายและวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและน่าสนใจอย่างยิ่ง

[เรื่องน่ารู้]

-ในปัจจุบัน แม้สิทธิและการตระหนักรู้ของความหลากหลายทางเพศจะมีอยู่ในวงกว้าง แต่ในมุมหนึ่งนั้น 72 ประเทศยังถือว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศผิดกฎหมาย, 44 ประเทศถือว่าสตรีที่เป็นเลสเบี้ยนผิดกฏหมาย และมีมากกว่า 30 ประเทศยังถือว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต

-แม้การแก้ไขนิยามของคำว่าชีวิตคู่ ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ 1448 จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม แต่ก็เป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มากด้วยขั้นตอนที่วุ่นวาย จึงเป็นเหตุผลที่กระทรวงยุติธรรม จำต้องผลักดันวาระดังกล่าวให้ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ โดยอ้างอิงจากประมวลกฎหมายที่ 1448 เป็นหลักเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

ตอกย้ำสิ่งใหญ่ด้วยงานวิจัยแห่ง LGBTI

หลังพัก Coffee Break สั้นๆ เพื่อพักผ่อนและเปิดโอกาสสำหรับการสนทนาปราศรัยนอกรอบอย่างออกรสชาติ เวทีอภิปรายก็เข้าสู่ช่วงถัดไป ที่คราวนี้ เจาะลึกในข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติที่เข้มข้นภายใต้หัวข้อ “สะท้อนมุมมองผ่านงานวิจัย” ที่ได้คุณ ระพีพันธ์ จอมมะเริง แห่งสมาคมฟ้าสีรุ้ง เป็นผู้ดำเนินรายการ และเหล่าสปีคเกอร์ระดับแถวหน้าของโลกงานวิจัย ที่จะมาชี้ถึงข้อมูลที่สามารถจับต้องได้เห็นจริง

เปิดเวทีอภิปรายด้วยงานวิจัยของ คุณสุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ แห่ง UNDP ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศผ่านหลักสากลสี่ข้อคือ การตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ตน (Self-Identification), ความเป็นส่วนตัว (Privacy), ความไม่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการแพทย์ (Non-Pathologisation) และการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) ซึ่งคุณเจก็ยังย้ำว่า นี่เป็นสิ่งที่พบผ่านผลสำรวจ ว่ายังมีกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิที่สมควรเหล่านี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการร่างกฎหมายเพื่อคนกลุ่มดังกล่าว

จบจากงานวิจัยของคุณสุภาณี ก็ส่งไมค์ต่อมายัง คุณ Hunter Gray แห่ง UNESCO ผู้ซึ่งทำการศึกษาและลงภาคสนามเกี่ยวกับผลกระทบในการรังแกในโรงเรียนต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นระยะเวลาสองปีเต็ม กับ 5 จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งพบว่าการกลั่นแกล้งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น ยังอยู่ในระดับที่สูงอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะการกลั่นแกล้งทางเพศ (Sexual Harassment) ที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่เคยทำผลสำรวจ ซึ่งคุณ Gray ก็ยังมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมดังกล่าวอย่างจริงจัง

นอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังมีการอภิปรายของสองนักวิจัยคนสำคัญ Inad Quinones Rendon แห่งกลุ่ม APCOM และ Maria Beatriz Orlando อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์แห่งธนาคารโลก ที่มาชี้แจงถึงการเก็บรวบรวมกลุ่มประชากรผู้มีความหลากหลายทางเพศ และความสัมพันธ์ที่กลุ่มดังกล่าวมีต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ ที่ช่วยให้เราได้เห็นภาพของสิ่งที่ดูจับต้องได้ยาก ให้มาสู่ข้อมูลเชิงสัมฤทธิ์ที่น่าสนใจ

โดยสรุปแล้ว แม้ว่าความตื่นตัวทางด้านกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจะเป็นที่ประจักษ์ในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่การศึกษาในเชิงวิจัย ก็เป็นข้อมูลที่แน่นหนาสำหรับสนับสนุนความเคลื่อนไหว ให้มีความชัดเจน และมีทิศทางมากยิ่งขึ้น

[เรื่องน่ารู้]

-กว่า 68% ของผู้มีความหลากหลายทางเพศในวัยเรียน เคยถูกกลั่นแกล้งรังแก แต่เลือกที่จะเงียบเฉย เพราะไม่อาจเชื่อมั่นว่าจะมีการเรียกร้องสิทธิอย่างจริงจังให้พวกตน

-ในแบบสอบถามเชิงสถิติ มีข้อบ่งชี้ว่า กว่า 3 ใน 4 ของบุคคลข้ามเพศที่ตอบแบบสอบถาม เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน หรือตอนสมัครงาน

-ข้อมูลทางการสำรวจพบว่า รายได้ของบุคคลข้ามเพศ มีส่วนช่วยลดการคุกคามทางอัตลักษณ์ แต่ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าบุคคลข้ามเพศ จะต้องเป็นผู้มีรายได้สูง ซึ่งรายได้ที่น้อยลง เป็นปฏิภาคผกผันต่ออัตราการถูกคุกคามอย่างมีนัยสำคัญ

-บุคคลข้ามเพศ แม้จะต้องเสียภาษีอย่างที่บุคคลทั่วไป แต่การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข การเงิน และการศึกษา กลับยังไม่มีความเท่าเทียมกัน (เช่น การที่บุคคลข้ามเพศไม่สามารถแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองในสถานศึกษาได้)

 

ปิดงานอย่างประทับใจ พบกับวาระใหม่ในปีหน้า  

เมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายในช่วงเย็น งานนิทรรศการก็ย้ายไปสู่สีสันและความสนุกสนาน ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรม เพียบพร้อมด้วยอาหารว่าง การแสดง และบูธของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของบุคคลข้ามเพศ เช่น การแสดงของกลุ่มฟ้าสีรุ้ง, การแสดงดนตรีโดย คุณเจนนิเฟอร์ และคุณซีโมน จาก The Voice Thailand รวมถึงการจัดแสดงงานภาพถ่ายในธีม LGBTI ของปวุธ บำรุงพืช ก่อนจะตามด้วยอภิปรายพิเศษจากบุคคลข้ามเพศผู้มีชื่อเสียง เช่น อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ หรือน้องม๊าเดี่ยว เยาวชนดีไซเนอร์ระดับโลก, หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรภิบูลกุล หรือคุณส้มโอ ผู้ออกแบบชุดประจำชาติไทยในการประกวดมิสยูนิเวอร์ส และณัฏฐ์ชนากานต์ ชลธิมากรณ์ เนตไอดอล #ทอมพ่อลูกอ่อน ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเส้นทางชีวิตตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้อย่างสง่างาม

“หัวใจและความสำคัญของวันนี้ คือการที่เราจะได้ร่วมตระหนักถึงการมองผู้คนอย่างเท่าเทียม ตระหนักสิทธิอย่างเท่าเทียม และปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะกลุ่มคน LGBTI” ประโยคเปิดงานของคุณ Ulrich Zachau ผู้อำนวยการธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจจะเป็นสิ่งที่สรุปความเป็นไปของงาน IDAHOT ประจำปี 2017 นี้ได้อย่างดีที่สุด เพราะถึงที่สุดแล้ว สิทธิเสรีภาพ ในการใช้ชีวิตได้ตามหนทางที่ตนเองปรารถนา สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ คงจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ เพศสภาพ เชื้อชาติ หรือชนชาติใด

และสิ่งเหล่านั้นจะไปถึงได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถลบล้าง ความกลัวอันไร้เหตุผล (Phobia) ให้หมดไปจากจิตใจของผู้คนก็เป็นได้

103,403
Views
Together+We+are+Rainbow
NEXT CONTENT »
Kick OFF Party THE FACE THAILAND SEASON 3
Mercedes me BOX, Siam Discovery
READ CONTENT
Whatsoldever by Project 3.1
CentralWorld
READ CONTENT
Wonderfruit 2017
The Fields at Siam Country Club, Pattaya
READ CONTENT
STYLE
FASHION
ACCESSORIES
LIVING
BEAUTY + GROOMING
 CONTACT
 FOLLOW US