STYLE
IDAHOT 2017 กับความสำคัญของครอบครัว
IDAHOT 2017 กับความสำคัญของครอบครัว
เพราะรากฐานที่แข็งแรงมาจากครอบครัวเป็นสำคัญ

เหลือเวลาอีกหนึ่งวัน สำหรับวาระแห่งการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกลุ่มเพศ LGBTIQ ใน 'วันต่อต้านการเหยียดเพศสากล' หรือ 'IDAHOT' ประจำปี 2017 ที่จะผ่านพ้นไป ซึ่งในครั้งนี้ ภายใต้ข้อถกเถียงและประชุมร่วมกันของทางกลุ่ม ได้สรุปความสำคัญหลักของปีนี้ ที่เน้นอย่างมากในด้าน 'ครอบครัว' ของกลุ่มเพศ LGBTIQ โดยมีสาระสำคัญหลักที่เน้นหนักดังต่อไปนี้ 

-บทบาทของครอบครัวที่มีต่อสวัสดิภาพในชีวิตและจิตใจของบุคคลเพศ LGBTIQ

-การตระหนักรู้และเคารพในสิทธิของครอบครัวเพศ LGBTIQ (หรือ 'ครอบครัวสีรุ้ง [Rainbow Families]')

ทั้งนี้ ทางกลุ่ม IDAHOT มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่า การส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในฐานะรากฐานสำคัญของกลุ่มบุคคลเพศ LGBTIQ นั้น จะก่อให้เกิดการตื่นตัวในด้านต่างๆ นั่นคือ 

-เสริมพลังในสิทธิของผู้ปกครองของบุคคลเพศ LGBTIQ

-ส่งเสริมพลังในสิทธิของครอบครัวสีรุ้ง (Rainbow Families) ที่จะนำไปสู่การตระหนักรู้ในสิทธิที่พวกเขาพึงมีในสังคม 

-ส่งเสริมพลังในสิทธิของเด็ก ที่เติบโตในครอบครัวของผู้ปกครองเพศ LGBTIQ ที่จะต่อยอดไปถึงการวางรากฐานต่อสิทธิของพวกเขาในเวลาถัดไป 

-สร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่า 'ครอบครัว' ในความหมายเชิงก้าวหน้า (Progressive) มากขึ้น 

-สร้างพันธมิตรอันเข้มแข็งต่อกลุ่มครอบครัวสายก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

อนึ่ง การตัดสินใจเลือกหัวใจหลักของ IDAHOT 2017 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของวันความเท่าเทียมของครอบครัวสากล (International Family Equility Day, IFED) ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทาง IDAHOT ตัดสินใจที่จะผนวกแนวคิดและคุณค่าของครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาระหลักในปีนี้ 

เราคงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศ และความเข้มแข็งของครอบครัว เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างกันอย่างไม่อาจแยกขาดจากกันได้ และด้วยหัวใจหลักของ IDAHOT ในปีนี้ ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่า พลังแห่งการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการเหยียดเพศนั้น กำลังก้าวไปสู่ทิศทางที่ดี ที่จะช่วยเสริมสร้างฐานอันมั่นคงที่จะไปสู่การต่อยอดที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อย 

(ท่านสามารถหาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจของ IDAHOT 2017 ได้ที่นี่)

87,216
Views
IDAHOT+2017+กับความสำคัญของครอบครัว
NEXT CONTENT »
เปิดซิง 23 เรื่องเซ็กซ์
ทั้งเรื่องจริงที่ต้องอึ้ง และเรื่องขบขันจนบ่อน้ำตาแตก
READ CONTENT
STYLE
FASHION
ACCESSORIES
LIVING
BEAUTY + GROOMING
 CONTACT
 FOLLOW US