CITY
6 องค์ประกอบสำคัญของการปลุกปั้นเมืองสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
6 องค์ประกอบสำคัญของการปลุกปั้นเมืองสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่ว่าโลกจะหมุนไปในทิศทางใด สุดท้ายนิยามความยั่งยืนของเมืองสร้างสรรค์ก็ยังคงมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การรู้จักสร้างสรรค์ผลผลิตจากวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เติบโตยิ่งขึ้นอย่างแข็งแรงในระยะยาว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นการกระจายความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายของผู้คนในพื้นที่ โดยกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในการสร้างประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันท่ามกลางกลไกตลาดโลก และนี่คือ 6 องค์ประกอบสำคัญของการปลุกปั้นเมืองสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 
 
1. เต็มไปด้วยนักคิดเชิงสร้างสรรค์
เมืองใดก็ตามที่ประชากรที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง เมืองนั้นมักจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าเมืองอื่น เพราะเป็นศูนย์รวมของธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดระบบความสัมพันธ์ของตลาดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยรวม อย่างไรก็ตาม นักคิดเชิงสร้างสรรค์ต้องมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี และสุนทรียภาพจากวัฒนธรรม แล้วนำมาแปรเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่น
 
2. สร้างสังคมที่เปิดกว้างทางความคิด
การสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีความเปิดกว้าง และเต็มไปด้วยความหลากหลาย จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งเมืองสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงประชาชนจะต้องร่วมกันค้นหาปัญหา วางแผน ตัดสินใจ และขจัดสิ่งขัดขวางต่อการเป็นสังคมเปิดกว้าง เพื่อขับเคลื่อนเอาความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนออกมา
 
3. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมือง
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการทำให้เมืองเป็นพื้นที่ของความสร้างสรรค์ ดังนั้นความเป็นท้องถิ่นที่สื่อสารออกมาทางศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป 
 
4. เป็นศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวก
เมืองสร้างสรรค์ควรมีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และการแสดงออกของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ โดยเป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคม การรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำงานสร้างสรรค์ และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุน 
 
5. การสร้างเครือข่ายสร้างสรรค์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองสร้างสรรค์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ต้องมีกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง และมีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำงานสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมกับขัดเกลาผลงานระหว่างผู้คนในเครือข่ายสร้างสรรค์ด้วยกันเอง
 
6. มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรของภาครัฐจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง โดยเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และทำงานประสานกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงเมืองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานประวัติศาสตร์ ดึงดูดให้เกิดการสร้างงาน
90,137
Views
6+องค์ประกอบสำคัญของการปลุกปั้นเมืองสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
NEXT CONTENT »
อินโฟกราฟิก เปิดพฤติกรรมนักช้อปช่วงเทศกาลปีใหม่
ใครใคร่ชอบอะไร เงินสะพัดแค่ไหน ไปดูกัน
READ CONTENT
10 เรื่องควรทำเมื่อไปเยือน ‘กาลาปากอส’ เกาะมหัศจรรย์
ไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องมีกิจกรรมควรทำ และยิ่งถ้าเป็นหมู่เกาะกาลาปากอส ณ ประเทศเอกวาดอร์ อันไกลโพ้น ที่มีความน่าสนใจในเรื่องของธรณีวิทยา สัตววิทยา และนิเวศวิทยาแบบครบครันด้วยแล้ว จึงมีหลายเรื่องที่ไม่ควรพลาด ต่อไปนี้คือสิ่งที่ 24/7 ขอนำเสนอ 10 สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนเกาะกาลาปากอส   1. ชมวิวทิวทัศน์รอบๆ หมู่เกาะบนเรื..
READ CONTENT
7 Bangkok Art Exhibitions To See In September
ชวนชม 7 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยน่าสนใจในเดือนกันยายน
READ CONTENT
CITY
ATTRACTION
GREEN SPACE
URBAN STORY
CITY MOVEMENT
LOOK AROUND
 CONTACT
 FOLLOW US