CITY
6 องค์ประกอบสำคัญของการปลุกปั้นเมืองสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
6 องค์ประกอบสำคัญของการปลุกปั้นเมืองสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่ว่าโลกจะหมุนไปในทิศทางใด สุดท้ายนิยามความยั่งยืนของเมืองสร้างสรรค์ก็ยังคงมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การรู้จักสร้างสรรค์ผลผลิตจากวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เติบโตยิ่งขึ้นอย่างแข็งแรงในระยะยาว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นการกระจายความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายของผู้คนในพื้นที่ โดยกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในการสร้างประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันท่ามกลางกลไกตลาดโลก และนี่คือ 6 องค์ประกอบสำคัญของการปลุกปั้นเมืองสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 
 
1. เต็มไปด้วยนักคิดเชิงสร้างสรรค์
เมืองใดก็ตามที่ประชากรที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง เมืองนั้นมักจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าเมืองอื่น เพราะเป็นศูนย์รวมของธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดระบบความสัมพันธ์ของตลาดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยรวม อย่างไรก็ตาม นักคิดเชิงสร้างสรรค์ต้องมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี และสุนทรียภาพจากวัฒนธรรม แล้วนำมาแปรเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่น
 
2. สร้างสังคมที่เปิดกว้างทางความคิด
การสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีความเปิดกว้าง และเต็มไปด้วยความหลากหลาย จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งเมืองสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงประชาชนจะต้องร่วมกันค้นหาปัญหา วางแผน ตัดสินใจ และขจัดสิ่งขัดขวางต่อการเป็นสังคมเปิดกว้าง เพื่อขับเคลื่อนเอาความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนออกมา
 
3. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมือง
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการทำให้เมืองเป็นพื้นที่ของความสร้างสรรค์ ดังนั้นความเป็นท้องถิ่นที่สื่อสารออกมาทางศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป 
 
4. เป็นศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวก
เมืองสร้างสรรค์ควรมีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และการแสดงออกของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ โดยเป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคม การรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำงานสร้างสรรค์ และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุน 
 
5. การสร้างเครือข่ายสร้างสรรค์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองสร้างสรรค์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ต้องมีกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง และมีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำงานสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมกับขัดเกลาผลงานระหว่างผู้คนในเครือข่ายสร้างสรรค์ด้วยกันเอง
 
6. มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรของภาครัฐจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง โดยเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และทำงานประสานกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงเมืองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานประวัติศาสตร์ ดึงดูดให้เกิดการสร้างงาน
95,038
Views
6+องค์ประกอบสำคัญของการปลุกปั้นเมืองสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
NEXT CONTENT »
Osha Café

Osha Café It’s me : ร้านอาหารแห่งใหม่จาก ‘โอชา’ ที่โดดเด่นด้านอาหารไทย และยังคงความอร่อย ตามปรัชญาการปรุงอาหารของโอชาที่ทุกเมนูต้องปรุงแบบ ‘The Best Authentic Thai Taste with Modern Twist’เช่นเดียวกับร้านโอชาไทย เพียงแต่ปรับภาพลักษณ์ให้ดูเด็กขึ้น ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง  และปรับราคาอาหารให้ถ..
READ CONTENT
ใช้ชีวิตช้าๆ เดินเล่นฆ่าเวลา ใน 5 เขตดังประจำเมืองกรุง
หลังจากที่ 247 แนะนำเมืองดังที่น่าเดินชมระดับโลกไปแล้ว ก็ถึงคราวย้อนกลับมาที่เมืองกรุงศิวิไลซ์ของเราบ้าง  มาดูกันว่า ถ้าจะเดินเล่นใน กทม. จะต้องไปเดินที่ไหนกันดี  จากข้อมูลและรายละเอียดของ ‘เขต’ (พื้นที่โดยรวมที่ใหญ่กว่า ‘ย่าน’) ที่สามารถเดินได้ในเว็บ goodwalk.org แสดงให้เห็นถึงเขตต่างๆ ทั..
READ CONTENT
Tidbits
พ่อแม่
READ CONTENT
CITY
ATTRACTION
GREEN SPACE
URBAN STORY
CITY MOVEMENT
LOOK AROUND
 CONTACT
 FOLLOW US